Servei sobre

Comunicació i informació 

Iryo facilita a les persones amb necessitats especials i amb mobilitat reduïda informació sobre l’accessibilitat dels serveis ferroviaris oferts, així com les condicions d’accés al material rodant i sobre les instal·lacions a bord del tren.  

Accessibilitat i necessitat d’acompanyament 

Segons la normativa aplicable, ADIF en la seva qualitat d’administrador de la infraestructura ferroviària i en particular de les estacions, s’encarrega d’assegurar l’accés de les persones amb discapacitat i persones amb mobilitat reduïda a les estacions i àrees d’embarcament, de manera que aquestes persones puguin embarcar i desembarcar dels trens. Per la seva banda anar a través dels serveis contractats amb ADIF, assegura l’accessibilitat a l’embarcament i desembarcament dels trens i equipament a bord..