Condicions generals de venda. Entrada en vigor: 19/12/2023

 1. Disposició general

  Aquestes Condicions generals de venda (d'ara endavant, «Condicions de venda») regeixen les condicions de venda dels serveis de transport ferroviari d'alta velocitat de viatgers i serveis associats prestats per INTERMODALIDAD DE LEVANTE, S.A. (d'ara endavant, l’«EMPRESA» o «ILSA»). ILSA es reserva el dret de modificar aquestes Condicions de venda, si ho considera oportú. Aquestes modificacions s'aplicaran a les compres de bitllets fetes a partir de l'entrada en vigor de les noves Condicions de venda.

  Aquestes Condicions de venda estan disponibles per a la vostra consulta al lloc web (www.iryo.eu), a les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo) i a través del Servei d'Atenció al Client.

  Aquestes Condicions de Venda empraran indistintament els termes «reserva» i «compra» del bitllet. Això respon al fet que, després del pagament dels seients i les opcions ofertes per l'EMPRESA, aquesta el valida i emet del bitllet adquirit immediatament.

 2. Títol de transport

  El títol de transport o bitllet és el document que formalitza el contracte de transport entre l’EMPRESA i el viatger. És un títol de transport electrònic amb codi Aztec que es pot presentar en un document de paper imprès o bé en un dispositiu digital.

  Si les dades del bitllet no coincideixen amb la documentació presentada al control d'accés, es pot denegar el dret d'entrada al tren.

  Es poden fer compres d'anada o d'anada i tornada. El nombre màxim de passatgers per reserva a través del lloc web (www.iryo.eu), a les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo) i a través del Servei d'Atenció al Client és de 9, independentment de si és anada o anada i tornada.

 3. Canals oficials

  Els canals oficials de l'EMPRESA per al consumidor final són: el lloc web (www.iryo.eu), l'aplicació mòbil disponible a Google Play (Android) i l’App Store (iOS), el Servei d'Atenció al Client i les oficines d’assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo). 

  A més, hi ha un canal exclusiu per a agències a través del web (www.agencias.iryo.eu). Addicionalment, hi ha Plataformes de distribuïdors amb acord comercial amb l'EMPRESA amb les condicions que ells anuncien i sota la seva responsabilitat total. Qualsevol sol·licitud relacionada amb dificultats tècniques relatives a l'ús de les Plataformes d'un distribuïdor o sobre les condicions d’aquest servei de distribució al client, s'haurà d'adreçar al responsable d'aquestes Plataformes.

  Les funcionalitats detallades en aquest document que facin referència a l'aplicació mòbil es poden veure subjectes a la disponibilitat d'aquesta. Totes les funcionalitats de l'aplicació mòbil es poden fer a través del Servei d'Atenció al Client o a les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo).

  Els canals oficials per obtenir beneficis legals, com el de família nombrosa, són: el lloc web de l'EMPRESA (www.iryo.eu), el Servei d'Atenció al Client, agències a través del web (www.agencias.iryo.eu), les oficines d'assistència i venda de bitllets a les estacions (Cases iryo).

 4. Procés de compra

  L’execució de la compra per part del client implica l'acceptació de les Condicions de venda definides en aquest document i l'adhesió a aquestes.

  Mitjans de pagament

  El preu dels bitllets està en euros. El pagament de la compra es podrà fer a través dels mitjans admesos per l'empresa o a través dels Distribuïdors. En aquest darrer cas, amb les condicions que ells anuncien i sota la seva total responsabilitat. Després de validar el pagament, l'EMPRESA n'enviarà la confirmació per correu electrònic. 

  Els preus són els vigents a l'hora i la data de la compra. Els mètodes de pagament acceptats per l'EMPRESA són els següents:

  •    Targetes de pagament acceptades per ILSA:
  •    Targetes de crèdit o dèbit (VISA, Mastercard, American Express, Diners)
  •    Paypal.
  •    Vals de compra o vouchers. La validesa i les condicions del val venen definides per la seva raó i tipologia. Es poden utilitzar en diverses ocasions en cas que el saldo sigui superior a l'import de la compra, excepte en els casos en què es prevegi el contrari.
  •    iryos de la targeta de fidelització del club Yo. L'equivalència entre els punts i el valor econòmic en euros es detallarà a l'últim pas del procés de compra. 

  Confirmació de compra

  Al correu electrònic de confirmació de la compra que rep el comprador, s'adjunten en format PDF els bitllets corresponents a tots els viatgers que formen part de la mateixa compra. L'adreça de correu electrònic a què s'envia el correu de confirmació serà la que s’hagi comunicat durant el procés de compra. En cas que una mateixa reserva inclogui diversos viatgers, el comprador es responsabilitza de compartir els bitllets amb la resta de viatgers.

  La compra es pot consultar a través del lloc web (www.iryo.eu) i a l'aplicació mòbil, en cas que s’hagi fet la compra sota un perfil registrat i amb la sessió iniciada, o afegint-hi la informació següent: Cognoms del viatger i codi de reserva, o data del viatge i codi de reserva.

  L'EMPRESA queda exempta de tota responsabilitat en cas que el client no rebi aquest correu electrònic amb la reserva feta per causes no relacionades amb l'incompliment de les seves obligacions (cas de força major, error a l'adreça de correu electrònic remesa a l'EMPRESA per part del client, configuració inadequada de la safata d’entrada de correu electrònic del client, etc.).

 5. Canvis i cancel·lacions a instàncies del client

  Els canvis de bitllet es poden fer en els termes que es defineixen en els apartats següents. Els canvis associats al bitllet es podran fer a través de l'aplicació mòbil d'iryo, el Servei d'Atenció al Client, a través de la pàgina d'iryo (www.iryo.eu) i a les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo).

  Les condicions de canvi estan definides en funció de la tarifa adquirida. En cap cas es permet afegir nous passatgers a la reserva.

  En cas de fer canvis, els nous bitllets expedits seran els vàlids (en format electrònic o en paper imprès) per accedir a bord. Els bitllets expedits abans de la modificació quedaran invalidats. 

  Canvis del bitllet

  1.    Canvis d’hora el dia del viatge. Tots els bitllets permeten el canvi d'hora el mateix dia del viatge, si es fa fins 30 minuts abans de la sortida programada. En el cas d'una reserva amb anada i tornada, el trajecte d'anada no es podrà modificar, en cap cas, per un altre que sigui posterior a la tornada.

  2.    Canvis de data. Tots els bitllets permeten canviar la data del viatge. A les tarifes en què s'inclogui la flexibilitat «Oberta», es permet fer el canvi fins 30 minuts abans de la sortida programada, mentre que, a la resta de tarifes, el canvi es permet fins 24 hores abans. En el cas d'una reserva amb anada i tornada, el trajecte d'anada no es podrà modificar, en cap cas, per un altre que sigui posterior a la tornada.

  3.    Canvis per pèrdua de tren. Tots els bitllets (excepte la tarifa Inicial) permeten que el viatger sigui reubicat al següent tren immediatament disponible si la gestió i l’expedició del nou bitllet es fa amb un límit màxim de 2 hores des de l'hora programada de sortida del tren. La reubicació estarà subjecta a disponibilitat del nou tren amb la tarifa del bitllet i en cap cas el viatger podrà triar l'horari de sortida del nou tren. Els canvis per pèrdua de tren es fan en la mateixa tarifa del bitllet i estan subjectes a la disponibilitat del següent tren. Aquest tràmit s'ha de gestionar a través del Servei d'Atenció al Client o a les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo).

  Els canvis indicats anteriorment estan subjectes a disponibilitat i el canvi del nom del titular no està permès en cap dels casos. Si el preu del bitllet nou és més baix que l'original, la diferència de preu no serà reemborsada.

  Canvi del titular del bitllet

  El canvi de titular es pot fer a tots els bitllets fins 30 minuts abans de l'hora de la sortida programada a través del Servei d'Atenció al Client.

  El viatger és el responsable de fer el canvi de titular i de complir amb les condicions, si escau, associades al bitllet. En cas de tenir associat un descompte a la condició personal del titular original, el nou titular és el responsable de fer el canvi i de complir aquests requisits. No presentar el document acreditatiu del descompte es considera una situació irregular.

  Canvis de serveis complementaris

  No es poden fer canvis als serveis complementaris associats a la compra ni de manera independent a ella. Sí que se’n permet, per contra, la cancel·lació (vegeu l’apartat «Cancel·lació»). En el cas de fer canvis de bitllet amb gastronomia inclosa, aquesta no es manté.

  Cancel·lació

  Les cancel·lacions es poden fer fins 30 minuts abans de l'hora de sortida programada. Les cancel·lacions es poden fer a través del lloc web (www.iryo.eu), a l'aplicació mòbil d'iryo, a les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo) o contactant amb el Servei d'Atenció al Client. 

  En cas que el client no pugui viatjar, ha de procedir a l'anul·lació del o dels bitllets segons les condicions d'anul·lació associades a la seva tarifa.

  Tot bitllet emès podrà ser anul·lat i reemborsat segons les condicions que es recullen a la descripció de la tarifa adquirida.

  Aquestes cancel·lacions de reserva s'han de fer al lloc web de l'empresa (www.iryo.eu), a l'aplicació mòbil d'iryo, a les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo) o a través del Servei d'Atenció al Client.

  Als bitllets d'anada i tornada en què ja s'hagi gaudit del trajecte d'anada, es permet cancel·lar el trajecte de tornada fins 30 minuts abans de la sortida programada, cas en què el seu reemborsament queda associat a les condicions de tarifa incloses a la reserva.

  En cas que es vulgui cancel·lar un o diversos bitllets de forma individual, la cancel·lació s'ha de fer al lloc web de l'empresa (www.iryo.eu), a través de l'aplicació mòbil o del Servei d'Atenció al Client.

  Cancel·lació de serveis complementaris

  La cancel·lació de serveis complementaris juntament amb el bitllet és possible i heu de seguir el mateix procés de l'apartat anterior: «Cancel·lació de la reserva». Les condicions de reemborsament depenen del servei complementari cancel·lat.

  La cancel·lació del servei complementari de mascota de manera independent al bitllet s'ha de fer a través del Servei d'Atenció al Client. Els altres serveis complementaris definits en aquest document no poden ser cancel·lats independentment del bitllet.

  Millora de la tarifa

  La millora de la tarifa o upgrade, després de finalitzar el procés de compra i fins 30 minuts abans de l'hora de sortida programada, s'ha de fer a través de les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo) o del Servei d'Atenció al Client. En cas de poder tramitar la millora, s'haurà d'abonar la diferència de preu, si n'hi ha.

 6. Equipatge, bicicletes i serveis complementaris

  Equipatge

  S'aplicarà als viatgers una franquícia d'equipatge diferent en funció dels serveis contractats segons sigui l'aplicació a cada tarifa, de la manera següent:

  •    A la tarifa Inicial, es permeten 2 peces: 
      1 embalum amb una mida màxima de 55 x 35 x 25 cm.
       Bossa de mà amb una mida màxima de 36 x 27 x 15 cm.

  •    A les tarifes Singular, Singular Abierta, Singular Only You i Singular Only You Abierta, es permeten 3 peces:

       1 embalum amb una mida màxima de 70 x 55 x 35 cm.
       1 embalum amb una mida màxima de 55 x 35 x 25 cm.
       Bossa de mà amb una mida màxima de 36 x 27 x 15 cm.

  •    A les tarifes Infinita Bistró i Infinita Bistró Abierta, es permeten:
      1 embalum amb una mida màxima de 70 x 55 x 35 cm.
      1 embalum amb una mida màxima de 55 x 35 x 25 cm.
       Bossa de mà amb una mida màxima de 36 x 27 x 15 cm.
       Mascota que no excedeixi els 10 kg, en cistella de transport de 60 x 35 x 35 cm.

  Bicicletes

  El client podrà portar una bicicleta a bord, segons disponibilitat d'espai en funció de l'ocupació del tren. Per poder pujar amb la bicicleta a bord del tren, el client ha de sol·licitar i obtenir-ne el permís prèviament a través de les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo) o del Servei d'Atenció al Client, sempre amb un mínim de 2 hores d’antelació a l’inici del viatge. No es permet l'accés de bicicletes sense desmuntar i que no estiguin contingudes a una funda especial de transport per a bicicletes degudament tancada. El client podrà portar una bicicleta sempre que aquesta estigui desmuntada i continguda en una funda especial de transport per a bicicletes degudament tancada i compleixi amb les dimensions permeses, que no han de sobrepassar les mesures següents: 90 x 120 x 40 cm.

  La càrrega, custòdia i descàrrega de les bicicletes seran efectuades pels portadors. El client que porti una bicicleta haurà de tenir-ne la cura necessària en tot moment per garantir la seguretat i comoditat de la resta de viatgers, sense causar perill o molèsties a altres viatgers, i essent el responsable dels possibles danys que es puguin produir al tren i a tercers. La custòdia i la vigilància d'aquestes serà responsabilitat exclusiva dels seus portadors.

  Serveis complementaris

  Els serveis complementaris s'adquireixen i s'abonen durant el procés de compra. És possible afegir complements a través del Servei d'Atenció al Client després d'haver fet la compra.

  Gastronomia

  Els serveis complementaris de gastronomia que s’ofereixen estan disponibles per a totes les tarifes (excepte les tarifes Infinita Bistró) si es fa la compra amb una antelació superior a 24 hores des de l'hora programada de la sortida del tren.

  En cas de cancel·lar la reserva o bitllet amb una antelació superior a 24 hores des de l'hora programada de la sortida del tren, es reemborsa el 80 % del servei complementari. Si la cancel·lació es fa amb una antelació inferior a 24 hores des de l'hora programada de la sortida del tren, no es retorna l'import del servei complementari.

  En cas de canvi del bitllet, cal tornar a sol·licitar el servei complementari complint amb el termini de 24 hores abans de l'hora programada de la sortida del tren. No es pot cancel·lar el complement de manera individual i independent al bitllet o reserva. A la tarifa Infinita Bistró, no es permet cancel·lar el menú que hi ve associat, ja que és part de la tarifa i no d'un servei complementari.

  Mascotes o animals domèstics

  •    Mascotes de fins a 10 kg que viatgen en cistella de transport

  El servei complementari per a mascotes permet afegir al bitllet una mascota o animal domèstic per persona, amb un pes màxim de 10 quilograms i que haurà de viatjar en una cistella de transport amb unes mides de 60 x 35 x 35 cm. La cistella de transport s’haurà de portar, bé a la falda del viatger, o bé a terra, sota el seient del passatger, o en un lloc que no impedeixi o dificulti el pas normal de la resta de viatgers i de la tripulació del tren. Aquest servei complementari està disponible per a totes les tarifes (excepte les tarifes Infinita Bistró, que ja l’inclou). Per a totes les tarifes, el servei s’haurà d’afegir durant el procés de compra, independentment de si està inclòs o no. Les cancel·lacions es poden fer fins 30 minuts abans de l'hora programada de la sortida del tren.

  En cas de cancel·lació d’una reserva o bitllet que inclogui el servei complementari de mascota, s'aplica el reemborsament del 80 % del servei complementari. En cas de cancel·lació del servei complementari de manera individual i independent al bitllet o reserva, se’n reemborsa el 80%.

  Un viatger a qui se li negui l'accés al tren amb animals que no s’hagin indicat a la compra no tindrà dret a indemnització ni reemborsament de cap mena.

  Complement verd

  Hi ha dos tipus de serveis complementaris i estan disponibles per a totes les tarifes. No hi ha un límit màxim de serveis complementaris associats al bitllet i es poden afegir tant en trajectes d'anada com d’anada i tornada. En cas de cancel·lació, l'import no serà reemborsat.

  Rodalies Gratuït

  Els bitllets de tren d'ILSA permeten obtenir dos bitllets de Rodalies o Rodalies de Catalunya (serveis operats per Renfe), a la ciutat d'origen i de destinació associats al bitllet a través del codi Aztec.

  El bitllet de Rodalies es podrà obtenir i utilitzar durant les quatre hores prèvies a l’hora de sortida programada d’origen i durant les quatre hores següents a l’hora d’arribada a la destinació del tren, sempre que els horaris d’obertura i tancament del servei operat per Renfe de cada nucli ho permetin, sense límit de corones.

  En cas d'anul·lació del bitllet de tren d'ILSA, els bitllets de Rodalies associats quedaran invalidats.

  En qualsevol cas, ILSA no es fa responsable de cap incidència associada al servei de Rodalies, com ara retards, indisponibilitat o qualsevol altra circumstància no imputable a l'EMPRESA.

 7. Reemborsament

  La informació detallada respecte a l'anul·lació de reserves, bitllets i/o serveis complementaris recollida en aquest document, a més de la descripció de les tarifes i complements, es troba al lloc web (www.iryo.eu) i regeix els imports i les condicions de reemborsament al client. 

  Les condicions de reemborsament estan definides en funció de la tarifa adquirida al bitllet. En cas de pèrdua del tren per part del viatger a l'estació de sortida, i en el cas de les tarifes que incloguin aquesta opció, el viatger tindrà dret a ser reubicat en un altre tren, però no a sol·licitar un reemborsament.

  El reemborsament es fa en la mateixa forma de pagament utilitzada en el procés de compra. En el cas de fer un canvi amb un import inferior al preu original, no s'abona la diferència.

 8. Regularització

  En els casos en què, a la porta d’embarcament, el viatger no tingui el títol de transport vàlid, sigui en un document de paper imprès o en un dispositiu digital, així com en els casos en què el títol no inclogui els serveis complementaris contractats, el viatger haurà d’abonar immediatament l’import corresponent que sigui necessari per regularitzar la situació i poder accedir al tren.

  En cas que el client no disposi d’un títol de transport vàlid, s'hauran d'abonar els imports següents: tarifa Inicial, 98 €; Singular, 108 €, i Singular Only You, 128 €.

  El servei complementari mascota a la porta d'embarcament tindrà un cost de 20 €. Aquest servei permet afegir al bitllet una mascota o animal domèstic per persona, amb un pes màxim de 10 quilograms, i que haurà de viatjar amb una cistella de transport amb una mida de 60 x 35 x 35 cm, amb les condicions definides en aquest document.

  Aquesta regularització es durà a terme en el cas d'una situació irregular, sempre subjecta a la disponibilitat del tren, complint el procés i els temps d'embarcament, i si l'equip d'assistents de l'EMPRESA està disponible per dur-lo a terme.

Condicions generals de venda

 1. Disposició general

  Aquestes Condicions generals de venda (d'ara endavant, «Condicions de venda») regeixen les condicions de venda dels serveis de transport ferroviari d'alta velocitat de viatgers i serveis associats prestats per INTERMODALIDAD DE LEVANTE, S.A. (d'ara endavant, l’«EMPRESA» o «ILSA»). ILSA es reserva el dret de modificar aquestes Condicions de venda, si ho considera oportú. Aquestes modificacions s'aplicaran a les compres de bitllets fetes a partir de l'entrada en vigor de les noves Condicions de venda.

  Aquestes Condicions de venda estan disponibles per a la vostra consulta al lloc web (www.iryo.eu), a les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo) i al Call Center.

  Aquestes Condicions de Venda empraran indistintament els termes «reserva» i «compra» del bitllet. Això respon al fet que, després del pagament dels seients i les opcions ofertes per l'EMPRESA, aquesta el valida i emet del bitllet adquirit immediatament.

 2. Títol de transport

  El títol de transport o bitllet és el document que formalitza el contracte de transport entre l’EMPRESA i el viatger. És un títol de transport electrònic amb codi Aztec que es pot presentar en un document de paper imprès o bé en un dispositiu digital.

  El bitllet és personal i intransferible. Si les dades del bitllet no coincideixen amb la documentació presentada al control d'accés, es pot denegar el dret d'entrada al tren.

  Es poden fer compres d'anada o d'anada i tornada, i el nombre màxim de passatgers per reserva és de 9, independentment de si és anada o anada i tornada.

 3. Canals oficials

  Els canals oficials de l'EMPRESA per al consumidor final són: el lloc web (www.iryo.eu), l'aplicació mòbil disponible a Google Play (Android) i l’App Store (iOS), el Call Center i les oficines d’assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo).    


  A més, hi ha un canal exclusiu per a agències a través del web (www.agencias.iryo.eu) i acords comercials amb tercers que permeten la distribució de bitllets de l’EMPRESA.


  Les funcionalitats detallades en aquest document que facin referència a l'aplicació mòbil es poden veure subjectes a la disponibilitat d'aquesta. Totes les funcionalitats de l'aplicació mòbil es poden fer a través del Call Center o a les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo).


  Els canals oficials per obtenir beneficis legals, com el de família nombrosa, són: el lloc web de l'EMPRESA (www.iryo.eu), el nostre Call Center, agències a través del web agencias.iryo.eu, les oficines d'assistència i venda de bitllets a les estacions (Cases iryo).

 4. Procés de compra

  L’execució de la compra per part del client implica l'acceptació de les Condicions de venda definides en aquest document i l'adhesió a aquestes.

  Mitjans de pagament

  El preu dels bitllets està en euros. El pagament de la compra es podrà fer a través dels mitjans admesos per l'empresa. Després de validar el pagament, l'EMPRESA n'enviarà la confirmació per correu electrònic.

  Els preus són els vigents a l'hora i la data de la compra. Els mètodes de pagament acceptats per l'EMPRESA són els següents:

  • • Targetes de pagament acceptades per ILSA:
  • • Targetes de crèdit o dèbit (VISA, Mastercard, American Express).
  • • Paypal.
  • • Diners Club International
  • • Vals de compra o vouchers. La validesa i les condicions del val venen definides per la seva raó i tipologia. Es poden utilitzar en diverses ocasions en cas que el saldo sigui superior a l'import de la compra, excepte en els casos en què es prevegi el contrari.
  • • Iryos de la targeta de fidelització del club Yo. L'equivalència entre els punts i el valor econòmic en euros es detallarà a l'últim pas del procés de compra. Aquesta opció es pot veure subjecta a l'inici i la disponibilitat del programa associat.

  Confirmació de compra

  Al correu electrònic de confirmació de la compra que rep el comprador, s'adjunten els bitllets de tots els viatgers de la compra en format PDF. L'adreça de correu electrònic és la que s’indica durant el procés de compra. En cas que una reserva inclogui diversos viatgers, el comprador es responsabilitza de compartir els bitllets amb la resta de viatgers.

  La compra es pot consultar a través del lloc web (www.iryo.eu) i a l'aplicació mòbil, en cas que s’hagi fet la compra sota un perfil registrat i amb la sessió iniciada, o afegint-hi la informació següent: Cognoms del viatger i codi de reserva, o data del viatge i codi de reserva (en el cas de l'aplicació mòbil, es permet escanejar el codi Aztec AZTEC a través de la càmera del dispositiu mòbil).

  L'EMPRESA queda exempta de tota responsabilitat en cas que el client no rebi aquest correu electrònic amb la reserva per causes no relacionades amb l'incompliment de les seves obligacions (cas de força major, error a l'adreça de correu electrònic remesa a l'EMPRESA per part del client, configuració inadequada de la safata d’entrada de correu electrònic del client, etc.).

 5. Canvis i cancel·lacions

  Els canvis de bitllet es poden fer abans de l'hora de sortida programada. Els canvis associats al bitllet es poden fer a través de l'aplicació mòbil d'iryo, el Call Center i a les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Casas iryo).

  Les condicions de canvi estan definides en funció de la tarifa adquirida. En cap cas es permet afegir nous passatgers a la reserva.

  En cas de fer canvis, els nous bitllets expedits seran els vàlids (en format electrònic o en paper imprès) per accedir a bord. Els bitllets anteriors a la modificació quedaran invalidats.

  Canvis del bitllet

  1. Canvi d’hora el mateix dia. Tots els bitllets permeten el canvi d'hora el mateix dia del viatge fins 30 minuts abans de la sortida programada. En el cas d'una reserva amb anada i tornada, el trajecte d'anada no es podrà modificar, en cap cas, amb una data posterior a la tornada.

  2.     Canvi de data. Tots els bitllets permeten canviar la data del viatge. A les tarifes en què s'inclogui la flexibilitat «Oberta», es permet fer el canvi fins 30 minuts abans de la sortida programada; a la resta de tarifes, el canvi es permet fins 24 hores abans. En el cas d'una reserva amb anada i tornada, el trajecte d'anada no es podrà modificar, en cap cas, amb una data posterior a la tornada.

  3. Pèrdua de tren. Tots els bitllets (excepte la tarifa Inicial) permeten que el viatger sigui reubicat al següent tren immediatament disponible si la gestió i l’expedició del nou bitllet es fa amb un límit màxim de 2 hores des de l'hora programada de sortida del tren. La reubicació estarà subjecta a disponibilitat del nou tren amb la tarifa del bitllet i en cap cas el viatger podrà triar l'horari de sortida del nou tren. Els canvis per pèrdua de tren es fan en la mateixa tarifa del bitllet i estan subjectes a la disponibilitat del següent tren. Aquest tràmit s'ha de gestionar a través del Call Center o a les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo).

  Els canvis indicats anteriorment estan subjectes a disponibilitat i el canvi del nom del titular no està permès en els casos indicats anteriorment. Si el preu del bitllet nou és més baix que l'original, la diferència de preu no serà reemborsada.

  Canvi del titular del bitllet

  El canvi de titular es pot fer a tots els bitllets fins 30 minuts abans de l'hora de la sortida programada a través del Call Center.

  El viatger és el responsable de fer el canvi de titular i de complir amb les condicions, si escau, associades al bitllet. En cas de tenir un descompte associat a la condició personal del titular original, el nou titular és el responsable de fer el canvi i de complir aquests requisits. No presentar el document acreditatiu del descompte es considera una situació irregular.

  Canvis de serveis complementaris

  No es poden fer canvis als serveis complementaris associats a la compra ni de manera independent a ella (sí que se’n permet la cancel·lació, vegeu apartat «Cancel·lació»). En el cas de fer canvis de bitllet amb gastronomia inclosa, aquesta no es manté.

  Cancel·lació

  Les cancel·lacions es poden fer fins 30 minuts abans de l'hora de sortida programada. Les cancel·lacions es poden fer a través del lloc web (www.iryo.eu), a l'aplicació mòbil d'iryo, a les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo) o contactant amb el Call Center.

  En cas que el client no pugui viatjar, ha de procedir a l'anul·lació del o dels bitllets segons les condicions d'anul·lació associades a la seva tarifa.

  Tot bitllet emès podrà ser anul·lat i reemborsat segons les condicions que es recullen a la descripció de la tarifa adquirida.

  Aquestes cancel·lacions de reserva s'han de fer al lloc web de l'empresa (www.iryo.eu), a les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo) o a través del Call Center.

  Als bitllets d'anada i tornada en què ja s'hagi gaudit del trajecte d'anada, es permet cancel·lar el trajecte de tornada fins 30 minuts abans de la sortida programada, cas en què el seu reemborsament queda associat a les condicions de tarifa incloses a la reserva.

  En cas que es vulgui cancel·lar un o diversos bitllets de forma individual, la cancel·lació s'ha de fer a través de l'aplicació mòbil o del Call Center.

  Cancel·lació de serveis complementaris

  La cancel·lació de serveis complementaris juntament amb el bitllet és possible i heu de seguir el mateix procés de l'apartat anterior: «Cancel·lació de la reserva». Les condicions de reemborsament depenen del servei complementari cancel·lat.

  La cancel·lació del servei complementari de mascota de manera independent al bitllet s'ha de fer a través del Call Center. Els altres serveis complementaris definits en aquest document no poden ser cancel·lats independentment del bitllet.

  Millora de la tarifa

  La millora de la tarifa o upgrade, després de finalitzar el procés de compra i fins 30 minuts abans de l'hora de sortida programada, s'ha de fer a través de les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo) o del Call Center. En cas de poder tramitar la millora, s'haurà d'abonar la diferència de preu, si n'hi ha.

 6. Serveis complementaris

  Els serveis complementaris s'adquireixen i s'abonen durant el procés de compra. És possible afegir complements a través del Call Center després de la compra.

  Gastronomia

  Els serveis complementaris de gastronomia estan disponibles per a totes les tarifes (excepte la classe Infinita) si es fa la compra amb una antelació superior a 24 hores des de l'hora programada de la sortida del tren.

  En cas de cancel·lar la reserva o bitllet amb una antelació superior a 24 hores des de l'hora programada de la sortida del tren, es reemborsa el 80 % del servei complementari. Si la cancel·lació es fa amb una antelació inferior a 24 hores des de l'hora programada de la sortida del tren, no es retorna l'import del servei complementari.

  En cas de canvi del bitllet, cal tornar a sol·licitar el servei complementari complint amb el termini de 24 hores abans de l'hora programada de la sortida del tren. No es pot cancel·lar el complement de manera individual i independent al bitllet o reserva.

  A la tarifa Infinita Bistró, no es permet cancel·lar el menú que hi ve associat, ja que és part de la tarifa i no d'un servei complementari.

  Mascota

  El servei complementari mascota permet afegir al bitllet una mascota o animal domèstic per persona. Aquest servei complementari està disponible per a totes les tarifes (excepte les tarifes Infinita i Infinita Bistró, que ja l’inclouen). Per a totes les tarifes, el servei s’haurà d’afegir durant el procés de compra a la secció de «Complements», independentment de si està inclòs o no. Les cancel·lacions es poden fer fins 30 minuts abans de l'hora programada de la sortida del tren.

  En cas de cancel·lació d’una reserva o bitllet que inclogui el servei complementari de mascota, s'aplica el reemborsament del 80 % del servei complementari. En cas de cancel·lació del servei complementari de manera individual i independent al bitllet o reserva, se’n reemborsa el 80%.

  Complement verd

  Hi ha dos tipus de serveis complementaris i estan disponibles per a totes les tarifes. No hi ha un límit màxim de serveis complementaris associats al bitllet i es poden afegir tant en trajectes d'anada com d’anada i tornada. En cas de cancel·lació, l'import no serà reemborsat.

  Rodalies Gratuït

  Aquest bitllet permet l'accés al servei de Rodalies operat per Renfe Viajeros com a transportista responsable sota les condicions definides segons la política de viatge de Renfe, que podeu consultar aquí

 7. Reemborsament

  La informació detallada respecte a l'anul·lació de reserves, bitllets i/o serveis complementaris recollida en aquest document, a més de la descripció de les tarifes i complements al lloc web (www.iryo.eu) regeix els imports i les condicions de reemborsament al client.

  Les condicions de reemborsament estan definides en funció de la tarifa adquirida al bitllet. En cas de pèrdua del tren per part del viatger a l'estació de sortida, i en el cas de les tarifes que incloguin aquesta opció, el viatger tindrà dret a ser reubicat en un altre tren, però no a sol·licitar un reemborsament.

  El reemborsament es fa en la mateixa forma de pagament utilitzada en el procés de compra. En el cas de fer un canvi amb un import inferior al preu original, no s'abona la diferència.

  Un viatger a qui se li negui l'accés al tren amb animals que no s’hagin indicat a la compra no tindrà dret a indemnització ni reemborsament de cap mena.

 8. Programa «Estiu Jove» del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana

  L'EMPRESA permet la compra de bitllets amb descomptes per a joves entre 18 i 30 anys sota les condicions definides, que podeu consultar  aquí.Si voleu més informació sobre el programa del MITMA, podeu consultar-la  aquí.