Canal ètic

 1. Ètica i compliment

  La responsabilitat cap a la nostra societat és un dels pilars de la marca iryo. Per aquesta raó, hem elaborat el nostre Codi ètic, en el qual es recullen els nostres compromisos com a negoci, com a empresa i com a part de la societat. La Sostenibilitat és un dels pilars de la nostra proposta de valor i, per això, l’ètica empresarial és un principi fonamental en el desenvolupament de la nostra activitat.

  Els Nostres Valors Corporatius (Persones, Passió, Vida, Tecnologia, Eficiència i Resiliència) ens permeten a més ser una empresa que inspira confiança. Volem ser líders en transparència i bon fer,inspirant-nos en les pràctiques més innovadores i reconegudes internacionalment.

  La nostra forma d’actuar, implica posar en pràctica tots els nostres processos de forma transparent i precisa. Entre els nostres objectius hi ha l’aplicació de les normes, buscant crear una veritable cultura de compliment corporatiu. Iryo creu fermament que la cultura ètica, els nostres valors corporatius i l’establiment de normes clares també significa ser sostenible i resilient en el futur.

  Tal com s’indica en el Codi Ètic, la societat disposa de procediments interns i desenvolupen els diferents aspectes continguts en ell, entre els quals destaquen els referits a la prevenció de la corrupció i de qualsevol altre comportament delictiu que pogués eventualment cometre la societat en l’exercici de la seva activitat, conformant així el Programa de Compliance d’iryo.

  Així mateix, l’organització ha designat un Comitè d’Ètica, integrat per 5 membres de l’equip directiu, amb caràcter autònom i independent que tindrà entre les seves funcions, la de promoure el compliment del Programa de Compliance de la companyia, així com de la seva implementació i coneixement per tota l’organització.

  Descobreix el nostre Codi ètic

  Ethical Code

   

 2. Canal ètic

  Iryo ha establert un Canal ètic que permet a qualsevol membre de l’organització i a qualsevol tercer informar ràpida i fàcilment de la possible existència d’una infracció penal o administrativa o de qualsevol altre comportament il·lícit contrari al nostre  Codi Ètic comès (o que es prevegi que serà comès) en el marc de l’activitat desenvolupada per aquesta entitat.

  Aquest canal garanteix la confidencialitat informació intercanviada en tot moment i permet la formulació de comunicacions de forma anònima.Les comunicacions que es formulin per aquest canal seran tramitades respectant en tot moment les garanties, obligacions i drets reconeguts en la legislació aplicable en matèria de protecció d’informants i parts afectades, incloent la prohibició de qualsevol tipus de represàlia enfront de les persones que realitzin comunicacions.

  Pots accedir al Canal ètic a través d’ aquest enllaç. Per obtenir més informació sobre el funcionament del Canal, les vies per a la formulació de comunicacions i el tractament de les teves dades personals, Consulta la Política sobre el sistema intern d’informació..

  Canal Ético