Política d’equipatge

Equipatge inclòs per tarifa

Niveles Club Yo

 

Ubicació de l'equipatge a bord

Niveles Club Yo

 

Per als bitllets adquirits abans del 19 de desembre de 2023:

Es poden portar fins a 3 peces d’equipatge sempre que els embalums s’ubiquin a l’espai disponible per fer-ho i que no interfereixin en les mesures de seguretat a bord del tren. El client ha de col·locar l'equipatge adequadament per evitar possibles danys o molèsties a altres viatgers, o desperfectes al material, i és el responsable exclusiu de vigilar-lo. Les 3 peces d'equipatge poden ser 2 embalums amb una mida màxima de 85x55x35 cm i una bossa de mà amb una mida màxima de 36x27x15 cm. 

 

Articles no permesos a bord

Niveles Club Yo